news image
May 25, 2023

“МОБАЙЛ СИСТЕМС” ООД в изпълнение на Договор № BG-RRP-3.004-1888-C01 “Технологична модернизация в пр...

Днес 25.05.2023 г. “МОБАЙЛ СИСТЕМС” ООД в изпълнение на Договор № BG-RRP-3.004-1888-C01 “Технологична модернизация в предприятието” обявява процедура за избор на изпълнители чрез „Публична покана“

news image
May 25, 2023

“МОБАЙЛ СИСТЕМС” ООД сключи Договор № BG-RRP-3.004-1888-C01 за безвъзмездна финансова помощ по проек...

На 10.04.2023 г. “МОБАЙЛ СИСТЕМС” ООД сключи Договор № BG-RRP-3.004-1888-C01 за безвъзмездна финансова помощ по проект “Технологична модернизация в предприятието”, по процедура за подбор на проекти BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация “ по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Наши партньори

Partner Logo
Partner Logo
Partner Logo
Partner Logo
Partner Logo
Partner Logo
Partner Logo
Partner Logo
Partner Logo
Partner Logo
Partner Logo