news
Jun 21, 2017

Днес 21.06.2017 г. „МОБАЙЛ СИСТЕМС“ ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез „Публична покана“ с предмет:

Доставка и инсталация/внедряване на ДМА и ДНМА по обособени позиции:

ОП1: Сървърна система - 1 бр.

ОП2: Мобилни устройства - 8 бр., включващи:

- 2 бр. мобилен телефон с операционна система Android 5.0 или еквивалент;

- 2 бр. таблет с операционна система Android 5.0 или еквивалент;

- 2 бр. мобилен телефон с операционна система Android 5.1.1 или еквивалент;

- 1 бр. таблет с операционна система Android 5.1.1 или еквивалент;

- 1 бр. таблет с операционна система Android 4.4 или еквивалент;

ОП3: Специализирани софтуери - 3 бр., включващи:

- Специализиран софтуер за уеб модул, необходим за интеграция и поддръжка на функциите „log in“ (вход) и конзола за качване на книги и произведения в ePub и PDF формат;

- Специализиран софтуер за интеграция и поддръжка на функциите на мобилното приложение за Android или еквивалент;

- Специализиран софтуер за интеграция и поддръжка на файл браузър в електронния четец за Android или еквивалент.

Краен срок за подаване на оферти — до 00:00 ч. на 28.06.2017 г. Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).